Fotogalerie na rajce.net
Cuckari.rajce.net - to je adresa všech nových fotogalerií Čučkařů. Už se tam můžete podívat na plážák a Mikuláše 07 a nově na Vratimovský turnaj 16.2.2008 a ještě nověji na turnaj v Datyni 29.3. 2008 a zatím nejnověji na výlet na Velký Rozsutec 8.5. 2008 a vůbec nejnověji fotky Z přechodu Jeseníků 2008 a dvakrát vůbec nejnověji Mikulášský večírek 2008 a novější než nověji Valentýnský turnaj ve Vratimově 2009. NOVĚJI NEŽ NOVÝ OLDŘICH TEDY NEJNOVĚJI PŘIDÁN JARNÍ TURNAJ V DATYNI 2009, Einiho fotky ještě doplním. Naposledy přidány fotky z Ruska
  Docházka
Sejdemse.net
  Z pod Martinova čepce

Něco málo nových limericků !

Mladá slečna ze Zvolena,
je moc krásně zaoblena,
když se houpe v rytmu diska,
až nad Tatrou se zablýska,
chlapy sráží na kolena.

Na hornickém učilišti,
poděkoval učeň klíšti,
Klíště řeklo za málo,
když se na něj přisálo.
Předvídajíc věci příští.

Na chemické škole
vytvořen byl Golem,
oxidační reakcí,
student si ho nechat smí,
náhodou šel kolem.

Ve zdravotním institutu,
žilo sedm liliputů,
chovali je na pokusy,
někdo to prý dělat musí,
expirační měli lhůtu.

A na závěr pár zlých slovíček z Pražské kavárny jejichž jsem přespolním členem :-)

V prognostickém ústavu,
spadl Miloš na hlavu,
trvalé má následky,
nepíšou to do Četky,
na šikmo má postavu.

Loňské téma Kapr letos před Vánoci vystřídalo téma Sob

Sobí divadlo


Copak sněžní sobi,
po večerech robi?
Okusují lišejníky,
jelenicí leští kliky.

Takhle tráví nudné chvilky.

Dofukují skrz ventilky,
svoje kola "Sobi".*

Jednou v dlouhé vánici
trklo jednu samici
a tak bystrá sobí roba,
přemluvila vůdce soba.

Co sobici napadlo?
Založí si divadlo!.
Postaví ho ze sušených bobků.
Napadlo tu chytrou robku.

A na jaro až sníh roztaje,
přistaví si foyer (foaje).

I když za polárním kruhem
tma je jako v hrobě,
na základním bobku skví se
"Věnuje sob sobě!"

* kolo značky Sobi 20
  Vyhledávání

Vyhledat text

Různé

Anglické listy díl druhý

Vydno dne 01. 11. 2017 (850 peten)
Chvíli to trvalo, ale pokračování je tady.

Jestliže chci pojmout své povídání o mém Anglickém pobytu v plné šíři a bohatosti, rozhodně se nemohu zapomenout zmínit o paní Ester. Její příhody a vůbec samotná existence získala, minimálně v době mého studia na Devon school, status kultovosti!

Paní Ester patřila do švýcarského gangu. Švýcarští studenti a hlavně studentky měli mezi dospělým osazenstvem školy jasnou většinu. Byli to ve valné většině osoby dřívějšího data narození. Jak můžu soudit z vlastní zkušenosti, byli to lidé velice milí a přátelští.

V předchozích řádcích jsem se však zmiňoval o paní Ester, takže zpět k této pozoruhodné persóně. První den školy se paní Ester normálně objevila ve škole a absolvovala obvyklé lekce. Druhý den se však už ve své třídě neobjevila. Její lektor který ji hledal, zjistil ke svému úžasu, že se paní E. nechala zaměstnat jako pomocná síla ve školní kuchyni. Nikdo nechápal, proč tak činí. Svoboda studentů je však v Anglii nedotknutelná, zvláště u těch dospělých, a tak ji nikdo v její nové kariéře nebránil. Podle mého názoru - Paní Ester zkrátka jen navázala na bohatou tradici anglických Volunteers (dobrovolníků). S tímto výrazem se v UK setkáte docela často, ať už u sítě humanitárních obchodů "British Heart Foundation" nebo u dvojího druhu vstupného v místní ZOO (mimochodem největší ZOO ve Velké Británií).

Mohlo by jít o roztomilý rozmar starší dámy, kdyby třetí den nezmizela paní Ester úplně! Nikdo nevěděl kde je? Během dne se její spolubydlící podařilo ji dovolat a tak nemusela být kontaktována místní policie. Do tohoto okamžiku se ke mě informace o této "pozoruhodné dámě" dostávaly jen zprostředkovaně. Příštího rána jsem se i já stal svědkem jejího "řádění".

Náš skotský lektor Andrew onemocněl. Mám k důvodům jeho onemocnění svou teorii. Viděl jsem ho předchozího dne, jak míří spolu se svou přítelkyní směrem k místnímu pubu, ale nebudu za nějakou drbnu. Každopádně z jeho nepřítomnosti resultovalo suplování a naše spojení se skupinou paní Ester. Změna skupiny i lektora u mě způsobilo slušnou nervozitu. Pobyt v cizím jazykovém prostředí působí na člověka tak, že je citlivější na sebemenší vnější vlivy. Aspoň u mě tomu tak bylo.

Z prvního ohledání nového prostředí jsem ihned vypozoroval, že osobou řídící dnešní lekce nebude učitelka ale právě paní Ester. Úslužná lektorka si ji netroufla, přerušit v jejich dlouhých monolozích. Z těch vyplývalo, že minulého dne, kdy ji hledala celá škola, se paní Ester nejspíše seznámila s místním zvoníkem a pomáhala mu zvonit ve zvonici místního kostela. Během našich dvou lekcí také stále měnila svá místa k sezení. V jednom okamžiku se dostalo i na mě a paní Ester mě při procvičování počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen, zcela odzbrojila otázkou "Čím to voním a jestli bych ji nemohl napsat značku parfému?" Toť vše k paní Ester.

Protože je mé dnešní anglické pojednání trochu krátké, přihodím ještě krátkou historku o mém setkání s "fish and chips" První den mého pobytu v Paigntonu uspořádala škola informativní exkurzi po městě. Pod vedením sympatického pupkatého strejdy guide driver (průvodec šofér) jsme procházeli kolem stánku s "fish and chips", kde nám dával místní "dohazovač" zkusit chips. Ty chutnaly dobře a tak jsem se rozhodl, příštího dne pořídit celou porci.

Vlezl jsem tedy do stánku s "přepálenou" dobrotou! Chvíli jsem zmateně hleděl na nabídku. "Fish and chips" jako sendvič či vylepšený o sýr jsem odmítl a tak ze mě vyšlo něco jako "I would like to have normal fish and chips". Už jak mi paní balila do přední strany anglických "Timesů" asi kilovou tresku a horu hranolek tušil jsem, že bude asi něco špatně. Vzápětí jsem zalitoval, že jsme ještě v anglických lekcích neprobírali reklamaci anglických "Ryb a hranolek". Popadl jsem ohromný mastný balík a strčil si ho pod paži. Sedl jsem si na lavičku na pobřeží a pokoušel se s nezdravou dobrotou zabojovat. Brzy jsem zjistil, že půjde o nerovný a předem ztracený zápas. Tresku jsem ještě, s vypětím veškerých sil, zvládl, ale při druhém kilu hranolek se o mě začal pokoušet žlučníkový záchvat a tak letěla půlka usmaženého řádku brambor do koše. Přežraný jsem se dobelhal do domu paní Marilyn a velmi nerad odmítl její výbornou večeři. Ta mé líčení přijala s potutelným úsměvem a snad se na mě ani moc nezlobila.

To be continuedpaní Ester druhá zlevamožná vám porce fish and chips nepřipadá zase tak obrovská, "chyba lávky" jedná se o letecký snímek pořízený místním fotografem amatérem :-) Очень много полезных витаминов и микроэлементов в шиповнике Шиповники ? листопадные кустарники и кустарнички, иногда вечнозелёные, с прямостоящими, лазающими или стелющимися стеблями различной высоты или длины, от 15?25 см до 8?10 м. Высота одних и тех же видов иногда может изменяться в зависимости от условий произрастания[4]. Обычно шиповники представляют собой многостебельные кустарники до 2?3 м высотой[4] и доживают до 30?50 лет[33]. Но некоторые экземпляры этих видов, достигающие возраста несколько сотен лет, вырастают в целые деревья. Старейшая роза (шиповник собачий) растёт в Германии на территории Хильдесхаймского собора. Её возраст, по разным оценкам, от 400 до 1000 лет[34]. Она достигает 13 м высоты, а обхват её ствола у основания достигает 50 см[4]. В субтропиках почти повсеместно встречаются вечнозелёные розы-лианы. Если они достигают древовидной формы, то форма ствола у них обычно изогнутая и свилеватая[4]. Существуют сведения о достижении экземплярами этих роз значительного возраста. В США в городе Тумстоун (штат Аризона) растёт роза Бэнкс (Rosa banksiae), посаженная там в 1885 году. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая роза. Обхват её стволиков 3,7 м, занимаемая площадь ? 740 м². Весной на ней распускается около 200 000 цветов[35]. На бывшей даче художника К. Коровина в Гурзуфе растут два экземпляра розы Бэнкс, возраст которых предположительно 100 лет. Возраст около двухсот экземпляров розы Rosa ×fortuneana на южном берегу Крыма ? 100?150 лет[36]. Кроме вечнозелёных роз-лиан, встречаются бореальные лиановидные розы, полулистопадные и листопадные. Они развивают один ? два побега значительной длины, 5?7 и даже до 9 м длины, которые не могут самостоятельно удерживаться и требуют опоры в виде стволов и крон деревьев. Стебли бореальных роз-лиан не прямостоячие, но и не вьющиеся, как у истинных лиан, поэтому их правильнее назвать полулианами, или лиановидными. К ним относится растущий в дубовых и буковых лесах средиземноморской области шиповник вечнозелёный (Rosa sempervirens), таёжная роза Максимовича (Rosa maximowicziana), а также розы-лианы ореховых лесов и арчевников Средней Азии, ельников восточного Тянь-Шаня и дубовых лесов Восточного Кавказа. В отличие от вечнозелёных роз-лиан, возникших в таком виде первоначально, бореальные розы-лианы возникли в ходе эволюции в результате приспособления к условиям густого и влажного леса. Известно, что типично степной вид шиповник французский (Rosa gallica), попадая в сходные условия, приобретает лиановидную форму: его ветви достигают значительной длины, становятся тонкими и вплетаются в кроны деревьев[4]. Существуют карликовые виды роз, растущие в виде кустарничков, ? форме, наиболее приближённой к травам. К ним относится растущая в Средней Азии роза карликовая (Rosa nanothamnus). Её высота не превышает 30 см. Карликовую форму роста имеет шиповник Эйчисон (Rosa ecae). Одна из форм выращиваемой в горшках розы китайской (Rosa chinensis) не превышает в высоту 5 см. Карликовые розы недолговечны. Они зацветают на второй ? третий год, а на пятом ? шестом году у них происходит усыхание стеблей и их отмирание[4]. Некоторые североамериканские виды ? шиповник каролинский (Rosa carolina), шиповник листочковый (Rosa foliolosa), шиповник арканзасский (Rosa arkansana) ? наиболее близко стоят к травянистым растениям. Они ведут себя как травянистые многолетники: их стебли не одревесневают по нескольку лет и отмирают на зиму, а в последующие годы их одревеснение происходит не полностью. Это свойство является приспособлением к суровому северному климату и короткому вегетационному периоду и наблюдается и у обычных видов (например, у шиповника иглистого) высоко в горах. Травянистые виды шиповников в эволюционной цепи стоят на наивысшей ступени развития, а карликовые виды рассматривались Хржановским как переходные к ним[4].

Autor: Martin
Layout by iio based on layout rsBloger by pa3k © 2005
Vytvoeno prostednictvm phpRS - GNU/GPL redaknho systmu. 

WebZdarma.cz